องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
แผนอัตรากำลัง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 13 มิ.ย. 2562 ]
2 แผนอัตรากำลัง 3 ปี ฉบับปรับปรุงครั้งที่ 1 [ 4 ม.ค. 2562 ]
3 แผนอัตรากำลัง(จัดคนลงตำแหน่ง) [ 4 ม.ค. 2562 ]
4 ข้อ 9 ภาระค่าใช้จ่าย(ปรับปรุงแผน) [ 4 ม.ค. 2562 ]
5 แผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ. 2561-2563 [ 4 ต.ค. 2560 ]
6 แผนอัตรากำลัง(จัดคนลงตำแหน่ง) [ 4 ต.ค. 2560 ]
7 ข้อ 9 ภาระการใช้จ่าย [ 4 ต.ค. 2560 ]
8 แผนอัตรากำลัง 3 ปี [ 11 ต.ค. 2559 ]