องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2561-2565 )
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติม ฉบับที่ 3 [ 15 ต.ค. 2563 ]
2 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 13 ก.พ. 2563 ]
3 แผนป้องกันการทุจริต [ 3 ก.พ. 2563 ]
4 แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) [ 30 ต.ค. 2562 ]
5 แผนพัฒนราท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) [ 30 พ.ย. 2559 ]
6 แผนพัฒนาสามปี 2560-2562 [ 20 พ.ค. 2559 ]
7 ส่วนที่ 4 [ 31 ต.ค. 2557 ]
8 ส่วนที่ 3 [ 31 ต.ค. 2557 ]
9 ส่วนที่ 1 [ 31 ต.ค. 2557 ]
10 ส่วนที่ 2 [ 31 ต.ค. 2557 ]
 
หน้า 1|2