องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล [ 15 มี.ค. 2564 ]
2 โครงการพนักงานดีเด่น [ 15 มี.ค. 2564 ]
3 ประกาศเจนารมณ์ตามนโยบายการป้องกันการทุจริต [ 15 มี.ค. 2564 ]
4 ประกาศ กำหนดหลักเกณฑ์การพิจารณาเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 15 มี.ค. 2564 ]
5 ประกาศหลักเกณฑ์ประเมินข้าราชการอบต.โนนตูม [ 17 เม.ย. 2563 ]
6 หลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงาน ประจำปี งปม.2563 ครั้งที่ 1 และครั้งที่2 [ 17 เม.ย. 2563 ]
7 ประกาศหลักเกณฑ์การเลื่อนขั้นเงินเดือน [ 17 เม.ย. 2563 ]