องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 การประเมินผลการบริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2563 [ 22 ธ.ค. 2563 ]
2 รายงานผลการประเมินความพึงพอใจ อบต.โนนตูม ประจำปี 2562 [ 17 เม.ย. 2563 ]