องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
ข่าวจัดซื้อ จัดจ้าง
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13(ข้อบัญญัติ) [ 20 ก.ย. 2564 ]
2 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.3(จ่ายขาด) [ 20 ก.ย. 2564 ]
3 โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำ คสล.ม.13(จ่ายขาด) [ 20 ก.ย. 2564 ]
4 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองโดน หมู่ 5 [ 16 ก.ย. 2564 ]
5 โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 14 ก.ย. 2564 ]
6 โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำพร้อมรางระบายน้ำ บ้านหนองปรือพัฒนา หมู่ 10 [ 14 ก.ย. 2564 ]
7 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านสองพี่น้อง หมู่ที่ 7 [ 2 ก.ค. 2564 ]
8 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านโนนตูม หมู่ที่ 3 [ 2 ก.ค. 2564 ]
9 โครงการปรับปรุงถนนโดยการเสริมหินคลุก บ้านหนองไร่ หมู่ที่ 4 [ 30 มิ.ย. 2564 ]
10 โครงการขุดคลองรอบสระหนองโดน บ้านทุ่งสว่าง หมู่ 8 [ 30 มิ.ย. 2564 ]
 
หน้า 1|2|3|4|5|6|7|8|9|10|11|12|13|14|15|16|17|18