องค์การบริหารส่วนตำบลโนนตูม ตำบลโนนตูม อำเภอชุมพวง จังหวัดนครราชสีมา : www.nontoom.go.th
 
 
รายงานทางการเงิน
 
ลำดับที่ หัวข้อข่าว ไฟล์ วันที่ลงข่าว
1 งบแสดงฐานะการเงินปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]
2 รายงานรายจ่ายในการดำเนินงานปีงบประมาณ 2563 [ 12 มี.ค. 2564 ]
3 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี [ 17 เม.ย. 2563 ]
4 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]
5 งบแสดงผลการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2562 [ 3 มี.ค. 2563 ]
6 งบแสดงฐานะทางการเงิน ปีงบประมาณ 2561 [ 9 พ.ย. 2561 ]